Texas hold’em och socialt kapital.

Kendrick Lamar Snl animated GIF

I helgen spelade jag Texas hold’em för första gången. Jag vet, det är ett under att ha lyckats undvika i det i så många år, men så är det. Som man kanske kan anta gick det ju inte direkt toppen, nivån varierade snarare och jag fann mig själv i en situation där mina marker var, ska vi säga, måttliga efter en kort stund. Det ledde ju oundvikligen till att jag var tvungen att resonera lite annorlunda i spelet. Jag tvingades bli mindre riskbenägen om jag skulle hänga mig kvar bland deltagarna.

Det fick mig att tänka på samhället i största allmänhet, och karriärsmöjligheter för kvinnor i synnerhet. Det finns ju rätt tydliga kopplingar mellan Texas hold’em och karriärsklättning. Ju mer du har desto större risker har du råd med, ju mindre du har desto mer försiktig måste du vara för att inte åka ut. Jag syftar inte bara på pengar utan andra former av kapital, speciellt socialt kapital. Kollar man på Wikipedia så ser man att det finns lite olika definitioner av vad det är, här är ett utdrag av några:

Begreppet myntades av nationalekonomen Alfred Marshall som gav det följande definition: ”Socialt kapital är det kapital som är gemensamt för, eller delas av, en grupp människor i ett samhälle, dvs. det kapital som underlättar affärsverksamhet mellan individer [t ex infrastruktur]”

Sociologen Pierre Bourdieu definierar det så här: ”Socialt kapital är summan av de resurser, aktuella eller potentiella, som finns tillgängliga för en individ eller grupp genom att ha tillgång till ett bestående nätverk av mer eller mindre institutionaliserade relationer av ömsesidigt erkännande eller igenkännande”

James S Coleman: ”Socialt kapital är en uppsättning enheter med två egenskaper gemensamt: De består av någon aspekt [nätverk] av den sociala strukturen [samhället], och de underlättar ett visst handlande hos aktörer – antingen som individer eller som ”organisationer” – inom denna struktur.”

Sociologen Alejandro Portes: ”Socialt kapital refererar till individers förmåga att ta knappa resurser i anspråk på grund av att de är medlemmar i nätverk eller större sociala strukturer”

I finansbranschen, och med all säkerhet i många fler branscher, så har män i regel ett större socialt kapital pga att den rådande bankernormen, läs: mansnormen, är mer tillåtande gentemot män än kvinnor eftersom den stämmer bättre överens med hur män förväntas uppträda än kvinnor.  Det gör att de kan agera mer fritt utan att riskera att de förlorar kapital. Vilket i sin tur leder till en ond cirkel där kvinnor tvingas in i ett riskmedvetet beteende och det befäster normen om att kvinnor inte tar risker ännu mer.

Jag vet inte riktigt hur vi ska bryta det här mönstret. Men några saker jag tror kan hjälpa till är kvotering, kvinnliga nätverk och normdiskussioner.

Kvotering är, förutom det uppenbara med att heterogena grupper presterar bättre, bra för att det förändrar normbilden av vad som är rätt beteende och hur kompetens ser ut. Dessutom ändras ju också gruppen som avgör vad som är rätt och fel på ett sätt som gör den mer diversifierad= alltså kompetent.

Kvinnliga nätverk har jag länge missat poängen med, men jag blir mer och mer övertygad om att separatistiska grupper kan vara bra för att man kan dela erfarenheter och lära sig att hantera specifika situationer man hamnar i som kvinna. Dessutom bygger man upp ett nätverk, som i sin tur innebär att man får ett större socialt kapital, vilket leder till att ens handlingsutrymme ökar, speciellt om ledningen på ens jobb är mixad.

Normdiskussionen då? Ja, det skadar ju inte direkt att öka självinsikten bland folk. Att analysera sina egna beteendemönster är grunden till att åstadkomma förändring. Har ni jobbat med en påläst vs en inte påläst chef så vet ni vilka möjligheter man har att bli coachad på rätt sätt på en arbetsplats som behandlar kvinnor och män olika.

Annonser

1 thought on “Texas hold’em och socialt kapital.

  1. Ping: Texas hold’em och Socialt kapital | feministens

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s